10/02/2020
ý kiến khách hàng

Nếu nói về Vua của dòng nón 2 kính giá trung, thì chắc chắn đó là Torc T18 rùi!

 

 

Chia sẻ

Bài viết liên quan