https://www.google.com/maps/place/Vietnamphuot.com,+H%E1%BB%93+B%C3%A1+Ki%E1%BB%87n,+Qu%E1%BA%ADn+10,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh/@10.7840631,106.5967616,15z/data=!4m5!3m4!1s0x31752c6e181e6717:0x4ee63c2bbb1560d!8m2!3d10.7819006!4d106.6680211

 

 

Trụ sở chính: 486 Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP HCM 

Điện thoại: 0961 859 968 (Mrs.PHƯỜNG)

Email: ttp2202@gmail.com

Liên hệ