PHỤ GIA XĂNG VOLTRONIC G20 VALVE & INJECTOR CLEANER

275,000đ

Danh mục: PHỤ TRỢ- HÓA CHẤT. PHỤ GIA XĂNG

Thương hiệu: VOLTRONIC

Số lượng :

VOLTRONIC G20 là sản phẩm khử cacbon trong hệ thống nhiên liệu. Công thức với chuẩn EURO-6.Giúp hệ thống nhiên liệu sạch hơn và khử cacbon. Trung hòa nước trong xăng.ng.